Misja CKC

Centra Kultury „CALASANZ” powstały w 2016 roku przy pijarskich parafiach i szkołach z inicjatywy ojca Andrzeja Tupka SP, ówczesnego asystenta prowincjała ds. edukacji nieformalnej. Często powstawały po przekształceniu świetlic środowiskowych. Chcieliśmy stworzyć dzieciom miejsce, gdzie będą mogły spędzać swój wolny czas, rozwijać pasje, zainteresowania, rozwijać się fizycznie, znaleźć pomoc w nauce i wzmocnić swoją wiarę. Obecnie na terenie naszej Prowincji znajduje się siedem Centrów Kultury Calasanz.  

Każde z Centrów tworzy przestrzeń wspólnotową włączoną w rzeczywistość życia społecznego na danym terenie (parafia, szkoła), gdzie realizuje się konkretny program wychowawczy adresowany do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Jednym z celów jest przemieniać społeczeństwo poprzez wychowanie do pobożności, wiedzy i szeroko pojętej kultury według charyzmatu św. Józefa Kalasancjusza. Kolejnym celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci, młodzieży oraz zwrócenie uwagi na człowieka na jego wrażliwość, na jego stosunek do Boga. Naszymi zajęciami chcemy poszerzać umysły dzieci i młodzieży i pokazywać im drogi, które naszym zdaniem są drogami prowadzącymi do Boga, ale również do własnego rozwoju i potrzeby bycia człowiekiem kultury chrześcijańskiej. 

Centra Kultury Calasanz są kontynuacją dzieła, jakie rozpoczął św. Józef Kalasancjusz.

Są dynamicznym projektem, który cały czas się rozwija i zmienia, dopasowuje do potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów, dzięki pracy wielu osób, które ofiarują swój czas i umiejętności dla innych. Działania prowadzone przez placówki wpisują się w naukę św. Józefa Kalasancjusza, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał dziecko. Troszczył się nie tylko o naukę, ale także o umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie i tworzenia relacji międzyludzkich. Różnorodność zajęć, jakie proponują Centra Kultury pozwala rozwijać się właśnie na tych płaszczyznach.  

Zachęcamy do korzystania z ofert zajęć przygotowanych przez placówki, abyśmy rozwijając swoje umiejętności i talenty dążyli do poznania prawdy, którą jest Jezus Chrystus.