Logo Centrów Kultury Calasanz

Litera C

Pierwszym elementem, jaki dostrzegamy patrząc na logo, jest niezamknięty okrąg, który tworzy literę C. Nawiązuje on do założyciela Zakonu Pijarów i patrona naszych Centrów – św. Józefa Kalasancjusza (hiszp. Joseph Calasanz) i pochodzi od pierwszej litery jego nazwiska.

Calasanz

Centra Kultury w swojej nazwie zawierają słowo Calasanz. Odnosi się ono nie tylko do św. Józefa Kalasancjusza, a także do charyzmatu, według którego żyją pijarzy i który staramy się realizować w naszych Centrach – troski o wychowanie dzieci i młodzieży.

Cztery kolory logo

Logo składa się z czterech przeplatających się linii tworzących literę C. Pierwszy z nich – granatowy – nawiązuje do Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, przy której powstało to dzieło. Kolor żółty symbolizuje dzieci, kolor różowy – młodzież, natomiast kolor błękitny – seniorów. Wszystkie te kolory uzupełniają się i dopiero połączone razem tworzą całość. Bez tych czterech grup nie mogłyby istnieć nasze Centra. Cztery kolory ukazują różnorodność tych grup, którą każda z nich może przekazywać i ubogacać innych. W środku logo znajdują się nazwy poszczególnych placówek działających na terenie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.