Grafik zajęć dla dorosłych

Katecheza biblijna 

godz. 17:00 (biblioteka)

Grupa wsparcia psychologicznego 

godz. 11:00 (biblioteka)

Artystyczne
godz. 16:00 (plastyczna)

Teatralne

godz. 16:00 (teatralna)


Gimnastyka

godz. 16:00 (gimnastyczna)