Grafik zajęć dla dzieci

Odrabianie lekcji

15:00 - 15:45

Posiłek

15:45 - 16:15

Zajęcia techniczne

16:15 - 17:45

Igła z nitką

16:15 - 17:45

Zajęcia świetlicowe

16:15 - 17:45

Porządkowanie świetlicy

17:45 - 18:00

Odrabianie lekcji

15:00 - 15:45

Posiłek

15:45 - 16:15

Socjoterapia

16:15 - 17:45

Zajęcia rytmiczne

16:15 - 17:45

Planszówki

16:15 - 17:45

Porządkowanie świetlicy

17:45 - 18:00

Odrabianie lekcji

15:00 - 15:45

Posiłek

15:45 - 16:15

Kulinarne

16:15 - 17:45

Świetlicowe

16:15 - 17:45

Korepetycje

16:15 - 17:45

Porządkowanie świetlicy

17:45 - 18:00

Odrabianie lekcji

15:00 - 15:45

Posiłek

15:45 - 16:15

Colorpiano/rytmika

16:15 - 17:45

Socjoterapia

16:15 - 17:45

Mnemotechniki

16:15 - 17:45

Porządkowanie świetlicy

17:45 - 18:00

Odrabianie lekcji

15:00 - 15:45

Posiłek

15:45 - 16:15

Plastyczne

16:15 - 17:45

Techniczne

16:15 - 17:45

Świetlicowe

16:15 - 17:45

Porządkowanie świetlicy

17:45 - 18:00