Spotkanie odpowiedzialnych za Centra

Spotkanie odpowiedzialnych za Centra

Spotkanie odbyło się on-line 6 listopada 2021 r.

W sobotnie przedpołudnie 6 listopada osoby odpowiedzialne za Centra Kultury Calasanz spotkały się on-line.

Było to spotkanie typowo „robocze” na którym zostało poruszonych wiele ważnych tematów dla działalności Centrów.  

Po wspólnej modlitwie na rozpoczęcie spotkania, od razu zostały omawiane zaplanowane zagadnienia.  Uczestnicy spotkania, z poszczególnych Centrów Kultury Calasanz, przedstawiali jak wyglądała ich działalność w ostatnim roku, jak pandemia wpłynęła na organizację zajęć oraz wyjazdów zimowych i letnich. Omówione zostały również sprawy bieżące, między innymi rozmawiano o projekcie dla dzieci „Słowo w kolorach” i przedstawione zostały plany na przyszłość.

Centra Kultury Calasanz, od momentu założenia w 2016 roku po dzisiejszy dzień cały czas się rozwijają. Zapraszają na zajęcia dzieci kilkumiesięczne, przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych a także dorosłych i seniorów. Działając w czterech płaszczyznach: wsparcie w nauce, kultura i sztuka, sport i zabawa oraz wiara i wspólnota, centra idealnie wpisują się w kontynuowanie nauki założyciela Zakonu Pijarów Św. Józefa Kalasancjusza, który na pierwszym miejscu zawsze stawiał dziecko i jego wszechstronny rozwój. Centra Calasanz, powstałe w większości po przekształceniach ze świetlic środowiskowych działających przy parafiach, rok rocznie poszerzają swoją ofertę. Jest w nich miejsce na spokojne spędzenie czasu,  odrabianie lekcji na świetlicach oraz na rozwijanie swoich pasji w trakcie szerokiej oferty zajęć dodatkowych.

AM